Αναλυτικά οι δράσεις του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ στις αντίστοιχες διετίες.