Σχετικά με τον Κύκλο - Τα μέλη μας
 

Τα μέλη μας μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους στην EUROBANK, Αριθμός Λογαριασμού: 00260351930200043175.

Το Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου στηρίζει τις δράσεις του μόνο στις συνδρομές των μελών του.

Τα βραβεία στηρίζονται από τους εκάστοτε χορηγούς.