Σχετικά με τον Κύκλο - Τα Δελτία
 

Το Δελτίο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου εκδίδεται κάθε χρόνο και κυκλοφορεί στις 2 Απριλίου.

Αν θέλετε να κατεβάσετε το Δελτίο 2010 παρακαλώ πατήστε εδώ:

Αν θέλετε να κατεβάσετε το Δελτίο 2009 παρακαλώ πατήστε εδώ: