Τα Νέα μας
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2018

Του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Αθήνα, 19/11/17

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου προκηρύσσει διαγωνισμούς για τα εξής βραβεία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Βραβεία για τη συγγραφή, εικονογράφηση και μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά. Τα βιβλία πρέπει:

 • να έχουν γραφτεί για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα (εκτός του Α7)
 • να είναι πρωτότυπα κείμενα
 • να έχουν εκδοθεί το 2017 (στοιχείο το οποίο αντλείται αποκλειστικά και μόνο από την ταυτότητα του βιβλίου)
 • να αποτελούν δημιούργημα/έργο ενηλίκων

Α1. Βραβείο «Πηνελόπη Μαξίμου» σε συγγραφέα βιβλίου αφήγησης βραχείας φόρμας για παιδιά (βιβλία με κείμενο μικρής έκτασης, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού).

Α2. Βραβείο σε εικονογράφο και σε συγγραφέα εικονοβιβλίου (Picture Book) για την εικονογράφηση και για το κείμενο.

Α3. Βραβείο σε εικονογράφο για την εικονογράφηση βιβλίου με εικόνες για παιδιά και νέους (στην κατηγορία αυτή μπορούν να διαγωνιστούν όλα τα βιβλία που έχουν εικόνες, εκτός των Εικονοβιβλίων - Picture Book, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία Α2).

Α4. Βραβείο «Φανή Αποστολίδου» σε συγγραφέα εκτενούς αφηγήματος, για παιδιά μεγάλων τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου.

Α5. Βραβείο σε συγγραφέα εφηβικού - νεανικού βιβλίου, για εφήβους και νέους.

Α6. Βραβείο «Βίτω Αγγελοπούλου» σε συγγραφέα βιβλίου με πληροφοριακά κείμενα (γνώσεων) για παιδιά (με μυθοπλασία ή αμιγώς πληροφοριακό, το βιβλίο πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά και όχι σε εκπαιδευτικούς, να έχει επιστημονική εγκυρότητα αλλά και παιδαγωγική καταλληλότητα).

Α7. Βραβείο σε ξένο συγγραφέα, Έλληνα εκδότη και μεταφραστή βιβλίου μεταφρασμένου στα ελληνικά, για παιδιά ή νέους. Για την κατηγορία αυτή κάθε εκδοτικός οίκος έχει δικαίωμα να υποβάλει έως τρεις (3) τίτλους μεταφρασμένων βιβλίων, ανεξάρτητα από το είδος και την ηλικία που απευθύνονται. Δεν απαιτείται η αποστολή του ξενόγλωσσου βιβλίου.

Α8. Βραβείο «Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου» σε πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα βιβλίου για παιδιά ή νέους. Ο/η συγγραφέας θα πρέπει να εκδίδει οποιουδήποτε είδους λογοτεχνικό κείμενό του για πρώτη φορά. (Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην κατηγορία αυτή όσοι έχουν εκδώσει προηγουμένως θεατρικό έργο, διήγημα σε συλλογικό τόμο, μετάφραση λογοτεχνικού έργου, ποιητική συλλογή, έργο τους σε ηλεκτρονική μορφή κ.ά.)

Κάθε δημιουργός ή εκδότης που επιθυμεί να διαγωνιστούν βιβλία του πρέπει να καταθέσει:

 • 8 αντίτυπα από τον κάθε τίτλο του βιβλίου.
 • Ηλεκτρονική δήλωση με τη μορφή e-mail, σε αρχείο excel (.xls, .xlsx), στο ibbyvraveia@gmail.com (με κοινοποίηση στο ibbygg@otenet.gr), σημειώνοντας με κεφαλαία γράμματα για κάθε βιβλίο ξεχωριστά:

(1) τίτλο διαγωνιζόμενου βιβλίου

(2) επώνυμο και όνομα δημιουργού/ων &

(3) την κατηγορία στην οποία επιθυμεί να διαγωνιστεί κάθε βιβλίο, με τον αριθμό και το όνομα της κατηγορίας, όπως αυτή ορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση (π.χ. Κατηγορία Α5 - Βραβείο σε συγγραφέα εφηβικού - νεανικού βιβλίου). Η δήλωση της κατηγορίας, είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και δεσμευτική για τις επιτροπές.

 • H κατάθεση των έργων αποτελεί βεβαίωση του εκδότη ότι έχει την έγκριση των δημιουργών για τη συμμετοχή του έργου τους στους διαγωνισμούς. Η έγκριση δεν κατατίθεται μαζί με τα βιβλία.

Επισήμανση: Κάθε βιβλίο μπορεί να διαγωνιστεί σε μία μόνο κατηγορία.

Διευκρινίσεις - Εξαιρέσεις

 • Κατηγορία A3 - Βραβείο σε εικονογράφο για την Εικονογράφηση βιβλίου με εικόνες για παιδιά και νέους: το ίδιο βιβλίο μπορεί να διαγωνιστεί για την εικόνα στην κατηγορία A3 και για το κείμενο σε άλλη κατηγορία. (Προσοχή: δεν μπορεί να διαγωνιστεί ταυτόχρονα στην κατηγορία Α3 – Βραβείο για την εικονογράφηση και στην κατηγορία Α2 - Βραβείο σε εικονογράφο και σε συγγραφέα εικονοβιβλίου (Picture Book) για την εικονογράφηση και για το κείμενο).
 • Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς:
 • βιβλία των μελών του ΔΣ, των μελών της κριτικής επιτροπής καθώς και των συγγενών τους α’ βαθμού.
 • βιβλία χωρίς αναφορά χρονολογίας έκδοσης στην ταυτότητα του βιβλίου.
 • διασκευές (οι διασκευές γίνονται δεκτές μόνο για την κατηγορία Α6 - Βιβλία με πληροφοριακά κείμενα – εξυπηρετώντας παιδαγωγικούς και επιστημονικούς στόχους). 
 • Έργα των οποίων οι δημιουργοί δεν είναι ενήλικοι (δεν γίνονται δεκτά προς κρίση στην κατηγορία Α σχολικές εργασίες και ατομικά ή συλλογικά έργα μαθητών).

Από το σύνολο των βιβλίων που θα κατατεθούν για τους διαγωνισμούς, η επιτροπή μπορεί να απονείμει ένα βραβείο σε Έλληνα εικονογράφο ή Art Director για το εξώφυλλο παιδικού και νεανικού βιβλίου.

Για όλες τις κατηγορίες (εκτός του Α8 – Πρωτοεμφανιζόμενου και το βραβείο σε Έλληνα εικονογράφο ή Art Director για το εξώφυλλο παιδικού και νεανικού βιβλίου) θα ανακοινωθούν Βραχείς Κατάλογοι στις 20 Μαρτίου. Στη γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 2018,  θα ανακοινωθούν τα βραβεία.

Τα βιβλία μπορούν να κατατεθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Κατάθεση από τον ίδιο τον δημιουργό ή άλλο πρόσωπο στο γραφείο του Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ αποκλειστικά τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη 12 & 19 Δεκεμβρίου 2017,    11:00-13:00 & 16.30-18:00.

Πέμπτη 4 Ιανουαρίου  2018,  11:00 -13:00

Τρίτη 9 /1/2018  11:00 -13:00 & 16.30-18:00.

Προσοχή: Η Τρίτη 9/1/2018 και ώρα 18.00 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των έργων στο γραφείο του Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ αλλά και αποστολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων για τις κατηγορίες στις οποίες διαγωνίζονται τα βιβλία. Πέραν αυτής την ημερομηνίας κανένα έργο δε θα γίνεται δεκτό.

 • Αποστολή με απλό ταχυδρομείο (όχι courier ή συστημένο), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στα γραφεία του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ-ΚΕΠΒ. Βιβλία που έχουν ταχυδρομηθεί μετά από αυτή την ημερομηνία ή έχουν σταλεί με courier ή συστημένα δε θα γίνονται παραλαμβάνονται.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ - ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Μπουμπουλίνας 28, Αθήνα, ΤΚ 106 82 (Με την ένδειξη: Βραβεία Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ 2018)

Τα διαγωνιζόμενα βιβλία δεν επιστρέφονται. Ένα αντίτυπο παραμένει στη βιβλιοθήκη του Κύκλου, τα υπόλοιπα δωρίζονται σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τα προγράμματα του Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Βραβεία σε φυσικά πρόσωπα και φορείς

Β1. Βραβείο «Κ.Π.Δεμερτζή - στον Έλληνα Δάσκαλο» σε εν ενεργεία εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, ο οποίος δείχνει έμπρακτα και αποτελεσματικά το ενδιαφέρον του για τη Φιλαναγνωσία και την Παιδική Λογοτεχνία.

Αθλοθέτης: Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ  Έπαθλο: βιβλία αξίας 300 ευρώ.

Β2. Βραβείο «Βασίλης Αναγνωστόπουλος» σε εν ενεργεία εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, ο οποίος δείχνει έμπρακτα και αποτελεσματικά το ενδιαφέρον του για τη Φιλαναγνωσία και τη Νεανική Λογοτεχνία.

Αθλοθέτης: Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ - Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου Έπαθλο: βιβλία αξίας 300 ευρώ.

Β3. Βραβείο «Κούλα Κουλουμπή» σε εν ενεργεία νηπιαγωγό ή παιδαγωγό, ο οποίος εισάγει με τους πιο ευφάνταστους τρόπους τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στον κόσμο του παιδικού βιβλίου.

Αθλοθέτης: Εκδόσεις ΔΙΑΠΛΟΥΣ  Έπαθλο: βιβλία αξίας 300 ευρώ.

Β4. Βραβείο «Παντελής & Χρήστος Αλέφαντος» σε παιδική/νεανική βιβλιοθήκη για τη συνολική της δράση.

Αθλοθέτης: Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ  Έπαθλο: Βιβλία αξίας 500 ευρώ.

Β5. Βραβείο σε πρόγραμμα για την προώθηση της φιλαναγνωσίας σε παιδιά και νέους, το οποίο εκπόνησε και εφάρμοσε σχολείο, βιβλιοθήκη, άλλος φορέας ή φυσικό πρόσωπο.

Αθλοθέτης: Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ  Έπαθλο: Βιβλία αξίας 300 ευρώ.

Β6. Βραβείο σε Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου ή Λυκείου, που με τις δραστηριότητές του προωθεί την παιδική/νεανική λογοτεχνία, προς τιμήν της Μαίρης Κωνστανταροπούλου.

Αθλοθέτης: Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ  Έπαθλο: Βιβλία αξίας 300 ευρώ.

Β7. Βραβείο σε βιβλιοθηκονόμο που προωθεί συστηματικά και αποτελεσματικά την παιδική/νεανική λογοτεχνία και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, προς τιμήν του Κυριάκου Παπαδόπουλου.

Αθλοθέτης: Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Έπαθλο: Βιβλία αξίας 300 ευρώ.

Β8. Βραβείο σε Σχολικό – μαθητικό έντυπο το οποίο καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία και προωθεί την ανάγνωση παιδικής λογοτεχνίας.

Αθλοθέτης: Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ  Έπαθλο: Βιβλία αξίας 300 ευρώ

Β9. Βραβείο σε Δήμο στον οποίο λειτουργούν με επιτυχία προγράμματα καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας και δημιουργίας δια βίου αναγνωστών.  

Αθλοθέτης: Εκδόσεις Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  Έπαθλο: Βιβλία αξίας 300 ευρώ.

Β10. Βραβείο «Πάνος Αλέφαντος», σε Εθελοντή (φυσικό πρόσωπο ή εθελοντική ομάδα) ο οποίος με τη δράση του προωθεί τη φιλαναγνωσία.

Αθλοθέτης: Εκδόσεις ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ  Έπαθλο: Βιβλία αξίας 300 ευρώ.

Η υποβολή κάθε υποψηφιότητας για την Κατηγορία Β. Βραβεία σε φυσικά πρόσωπα και φορείς γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ έως 31 Ιανουαρίου 2018, με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή, αν πρόκειται για φορέα, από τον εκπρόσωπό του, είτε από άλλον, τρίτο, ο οποίος προτείνει πρόσωπο ή φορέα και είναι μέλος του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ.  Προτάσεις από προηγούμενες χρονιές δεν επανεξετάζονται. Απαραίτητη είναι η εκ νέου υποβολή τους. Την ηλεκτρονική αίτηση και όλες τις οδηγίες υποβολής της, θα βρείτε εδώ. (η φόρμα θα είναι ενεργή από 4/1/2018 έως 31/1/18).

Τα αποτελέσματα της κατηγορίας Β. Βραβεία σε φυσικά πρόσωπα και φορείς, θα ανακοινωθούν στη γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 2018.

Ευχαριστούμε πολύ τους αθλοθέτες και τους χορηγούς των βραβείων. 

---------------

Δελτίο τύπου - 2/4/17

Αποτελέσματα διαγωνισμών του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ 2017

Με το μήνυμα «Ας μεγαλώσουμε με το βιβλίο», το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής», πραγματοποίησαν το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 την ετήσια εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στον Πολυχώρο της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στη εκδήλωση απονεμήθηκαν τα ετήσια βραβεία του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ  σε φυσικά πρόσωπα και φορείς, που με τη δράση τους καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία, καθώς και τα βραβεία σε δημιουργούς για τη συγγραφή, εικονογράφηση και μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων, έκδοσης 2016, για παιδιά και νέους.

Στην ίδια εκδήλωση κηρύχτηκε η έναρξη των εκδηλώσεων για την Ημέρα Βιβλίου 2017 με το σύνθημα ΔΙΑΒΑΖΩ & ΑΛΛΑΖΩ, την οποία συνδιοργανώνουν για δεύτερη φορά η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου(ΕΝΕΛΒΙ), το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και η Εταιρεία Συγγραφέων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ, του ΥΠ.ΠΟ.Α., του Δήμου Αθηναίων, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Εθνικής  Επιτροπής για την Unesco και χορηγούς τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:

Ειδικές διακρίσεις:

Παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι για τα Διεθνή Βραβεία Hans Christian Andersen Awards (HCCA 2018) και πρέσβεις Παιδικού και Νεανικού  Βιβλίου για τη διετία 2017-2018

για τη συγγραφή, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, &

για την εικονογράφηση, ο Χρήστος Δήμος.

Προτάθηκαν από  το Διοικητικό Συμβούλιο για αναγραφή στους τιμητικούς πίνακες της ΙΒΒΥ (2017-2018)

 

για τη συγγραφή,  η Άννα Κοντολέων για το βιβλίο «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα», εκδόσεις Πατάκη.

γ&io