ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2020

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη συγγραφή, εικονογράφηση και μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά και νέους.

Τα βιβλία πρέπει:

▪ να έχουν γραφτεί για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα (εκτός του Α6)

▪ να είναι πρωτότυπα κείμενα

▪ να έχουν εκδοθεί το 2019 (στοιχείο το οποίο αντλείται αποκλειστικά και μόνο από την ταυτότητα του βιβλίου)

▪ να αποτελούν δημιούργημα/έργο ενηλίκων

Αναλυτικά οι κατηγορίες:

Α1. Βραβείο «Πηνελόπη Μαξίμου» σε συγγραφέα βιβλίου αφήγησης βραχείας φόρμας για παιδιά (βιβλία με κείμενο μικρής έκτασης, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού).

Α2. Βραβείο σε εικονογράφο και σε συγγραφέα εικονοβιβλίου (picture book) για την εικονογράφηση και για το κείμενο.

Α3. Βραβείο «Φανή Αποστολίδου» σε συγγραφέα εκτενούς αφηγήματος, για παιδιά μεγάλων τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου.

 

Α4. Βραβείο σε συγγραφέα εφηβικού - νεανικού βιβλίου, για εφήβους και νέους.

Α5. Βραβείο «Βίτω Αγγελοπούλου» σε συγγραφέα βιβλίου με πληροφοριακά κείμενα (γνώσεων) για παιδιά (μυθοπλασία ή αμιγώς πληροφοριακό, το βιβλίο πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά και όχι σε εκπαιδευτικούς, να έχει επιστημονική εγκυρότητα αλλά και παιδαγωγική καταλληλότητα).

Α6. Βραβείο σε ξένο συγγραφέα, Έλληνα εκδότη και μεταφραστή βιβλίου μεταφρασμένου στα ελληνικά, για παιδιά ή νέους. Για την κατηγορία αυτή κάθε εκδοτικός οίκος έχει δικαίωμα να υποβάλει έως τρεις (3) τίτλους μεταφρασμένων βιβλίων, ανεξάρτητα από το είδος και την ηλικία που απευθύνονται. Δεν απαιτείται η αποστολή του ξενόγλωσσου βιβλίου.

Α7.  Βραβείο «Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου» σε πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα βιβλίου για παιδιά ή νέους. Ο/η συγγραφέας θα πρέπει να εκδίδει οποιουδήποτε είδους λογοτεχνικό κείμενό του για πρώτη φορά. (Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην κατηγορία αυτή όσοι έχουν εκδώσει προηγουμένως θεατρικό έργο, μετάφραση λογοτεχνικού έργου, ποιητική συλλογή, έργο τους σε συλλογικό τόμο).                                                                                                                         Από το σύνολο των βιβλίων που θα κατατεθούν για τους διαγωνισμούς, πλην των βιβλίων που θα δηλωθούν στην κατηγορία Α2 - Picture Book, η επιτροπή θα απονείμει βραβείο σε εικονογράφο για την εικονογράφηση βιβλίου με εικόνες για παιδιά και νέους. Για την κατηγορία αυτή δε χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή δήλωση από τον εκδότη ή τον δημιουργό. Επίσης, στην ίδια κατηγορία (βραβείο σε εικονογράφο για την εικονογράφηση βιβλίου με εικόνες για παιδιά και νέους) μπορούν να συμμετάσχουν βιβλία που υποβάλλονται αποκλειστικά για την εικόνα, μετά από δήλωση του εκδότη ή του δημιουργού.

Κάθε δημιουργός ή εκδότης που επιθυμεί να διαγωνιστούν βιβλία του πρέπει να καταθέσει στις προθεσμίες που ακολουθούν :

8 αντίτυπα από τον κάθε τίτλο  βιβλίου

Ηλεκτρονική δήλωση με τη μορφή e-mail, σε αρχείο excel (.xls, .xlsx), στο ibbyvraveia@gmail.com (με κοινοποίηση στο ibbyreadandshare@gmail.com), σημειώνοντας με κεφαλαία γράμματα για κάθε βιβλίο ξεχωριστά:

(1) τίτλο διαγωνιζόμενου βιβλίου

(2) επώνυμο και όνομα δημιουργού/ων &

(3) την κατηγορία στην οποία επιθυμεί να διαγωνιστεί κάθε βιβλίο, με τον αριθμό και το όνομα της κατηγορίας, όπως αυτή ορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση (π.χ. Κατηγορία Α4 - Βραβείο σε συγγραφέα εφηβικού - νεανικού βιβλίου). Η δήλωση της κατηγορίας, είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και δεσμευτική για τις επιτροπές.

H κατάθεση των έργων αποτελεί βεβαίωση του εκδότη ότι έχει την έγκριση των δημιουργών για τη συμμετοχή του έργου τους στους διαγωνισμούς. Η έγκριση δεν κατατίθεται μαζί με τα βιβλία.

Επισήμανση: Κάθε βιβλίο μπορεί να διαγωνιστεί σε μία μόνο κατηγορία.

Διευκρινίσεις - Εξαιρέσεις

Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς:

βιβλία των μελών του ΔΣ, των μελών της κριτικής επιτροπής καθώς και των συγγενών τους α’ βαθμού

βιβλία χωρίς αναφορά χρονολογίας έκδοσης στην ταυτότητα του βιβλίου

διασκευές (οι διασκευές γίνονται δεκτές μόνο για την κατηγορία Α5 - Βιβλία με πληροφοριακά κείμενα – εξυπηρετώντας παιδαγωγικούς και επιστημονικούς στόχους)

έργα των οποίων οι δημιουργοί δεν είναι ενήλικοι (δεν γίνονται δεκτά προς κρίση σχολικές εργασίες και ατομικά ή συλλογικά έργα μαθητών).

Προθεσμίες ηλεκτρονικής δήλωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης φέτος θα γίνει σε δύο περιόδους!

Η ηλεκτρονική δήλωση γίνεται ξεχωριστά  για κάθε περίοδο κατάθεσης (Οκτώβριος ή Ιανουάριος) και περιλαμβάνει μόνο τα βιβλία που κατατίθενται το διάστημα αυτό. Συγκεκριμένα:

 • Για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί από 1/1/2019 έως και 31/8/2019 και θα κατατεθούν στις 21 και 22  Οκτωβρίου, η ηλεκτρονική δήλωση πρέπει να κατατεθεί έως και τις 22 Οκτωβρίου και ώρα 17.00.
 • Για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί από 1/9/2019 έως και 31/12/2019 και θα κατατεθούν στις 13 και 14  Ιανουαρίου,  η ηλεκτρονική δήλωση πρέπει να κατατεθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Προθεσμίες υποβολής έργων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κατάθεση των έργων θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους!

1. Τα βιβλία που έχουν εκδοθεί από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2019  (1/1/2019 έως και 31/8/2019):

 • θα πρέπει να κατατεθούν  αποκλειστικά στις  21 και 22  Οκτωβρίου και ώρες 13.00 – 17.00 στα γραφεία του Ελληνικού Τμήματος, ή
 •  να ταχυδρομηθούν έως τις 22 Οκτωβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) με απλό ταχυδρομείο (όχι courier ή συστημένο).

2. Τα βιβλία που έχουν εκδοθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2019 (1/9/2019 έως και 31/12/2019):

 • θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Ελληνικού Τμήματος αποκλειστικά στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 13.00 – 17.00Η Τρίτη 14/1/2020, στις 17:00 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των έργων στο γραφείο του Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ.   Πέραν αυτής την ημερομηνίας κανένα έργο δε θα γίνεται  δεκτό.
 • ή Να σταλούν με απλό ταχυδρομείο (όχι courier ή συστημένο), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στα γραφεία του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ-ΚΕΠΒ. Βιβλία που έχουν ταχυδρομηθεί μετά από αυτή την ημερομηνία ή έχουν σταλεί με courier ή συστημένα δε θα παραλαμβάνονται.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ - ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Μπουμπουλίνας 28, Αθήνα, ΤΚ 106 82 (Με την ένδειξη: Βραβεία Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ 2020)

Σημείωση: Για τα βραβεία σε φορείς και φυσικά πρόσωπα που προωθούν τη φιλαναγνωσία, θα εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

 

 

---------------------------------

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι εργασίες της Κριτικής Επιτροπής για τα βραβεία σε βιβλία έκδοσης 2018 έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η φετινή κριτική επιτροπή είναι ενδεκαμελής και απαρτίζεται από έμπειρα, αλλά και από νέα, πρόσωπα του χώρου. 
Την επιτροπή απαρτίζουν οι: 
Πρόεδρος: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Συγγραφέας Εκπαιδευτικός - Πρεσβευτής Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2018
Μέλη :
Τόνια Αράχωβα: Φιλόλογος Phd, Μέλος ΔΣ της IFLA (Διεθνής Ένωση Βιβλιοθηκών)
Πόλυ Βασιλάκη: Εκπαιδευτικός, DEA Ψυχοπαιδαγωγική του Μύθου, MA Διδακτική Ιστορίας, Συγγραφέας 
Μαρία Δελάκη: Εκπαιδευτικός, MA Γλώσσας, Διδάσκουσα στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Baku Slavic University
Εύα Καλισκάμη: Φιλόλογος, MSc Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Μεταφράστρια, Μέλος Κριτικής Επιτροπής της ΙΒΒΥ για το H.C.ANDERSEN AWARD 
Αρετή Καράμπελα: Φιλόλογος, Συγγραφέας 
Βασούλα Κατέρη: Συγγραφέας, Ερευνήτρια
Μαρία Κουρκουμέλη: Εκπαιδευτικός ΜΑ, Συντονίστρια Κριτικής Επιτροπής 
Γλυκερία Πλιάμπα Φουντά: Εκπαιδευτικός, Μουσειοπαιδαγωγός, Αντιπρόεδρος Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Μέλος Δ.Σ. OMEP Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Ρωμηού: Φιλόλογος, MSc Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδου
Κατερίνα Στούρνα: Εικαστικός, Εκπαιδευτικός

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη της τα οποία εργάζονται εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, με επαγγελματική συνέπεια και εντατικούς ρυθμούς.
Οι βραχείς κατάλογοι θα ανακοινωθούν στις 17 Μαρτίου.
Η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 30 Μαρτίου, λίγες ώρες πριν την Τελετή Απονομής η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο του Συλλόγου "Οι φίλοι της Μουσικής", στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για να επιλέξει το βραβείο κάθε κατηγορίας. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους!

------------------------------------------

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2019

Του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου προκηρύσσει διαγωνισμούς για τα εξής βραβεία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Βραβεία για τη συγγραφή, εικονογράφηση και μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά. Τα βιβλία πρέπει:

 • να έχουν γραφτεί για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα (εκτός του Α6)
 • να είναι πρωτότυπα κείμενα
 • να έχουν εκδοθεί το 2018 (στοιχείο το οποίο αντλείται αποκλειστικά και μόνο από την ταυτότητα του βιβλίου)
 • να αποτελούν δημιούργημα/έργο ενηλίκων

Α1. Βραβείο «Πηνελόπη Μαξίμου» σε συγγραφέα βιβλίου αφήγησης βραχείας φόρμας για παιδιά (βιβλία με κείμενο μικρής έκτασης, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού)

Α2. Βραβείο σε εικονογράφο και σε συγγραφέα εικονοβιβλίου (picturebook) για την εικονογράφηση και για το κείμενο

Α3. Βραβείο «Φανή Αποστολίδου» σε συγγραφέα εκτενούς αφηγήματος, για παιδιά μεγάλων τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου

Α4. Βραβείο σε συγγραφέα εφηβικού - νεανικού βιβλίουγια εφήβους και νέους

Α5. Βραβείο «Βίτω Αγγελοπούλου» σε συγγραφέα βιβλίου με πληροφοριακά κείμενα (γνώσεων) για παιδιά (με μυθοπλασία ή αμιγώς πληροφοριακό, το βιβλίο πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά και όχι σε εκπαιδευτικούς, να έχει επιστημονική εγκυρότητα αλλά και παιδαγωγική καταλληλότητα)

Α6. Βραβείο σε ξένο συγγραφέα, Έλληνα εκδότη και μεταφραστή βιβλίου μεταφρασμένου στα ελληνικά, για παιδιά ή νέους. Για την κατηγορία αυτή κάθε εκδοτικός οίκος έχει δικαίωμα να υποβάλει έως τρεις (3) τίτλους μεταφρασμένων βιβλίων, ανεξάρτητα από το είδος και την ηλικία που απευθύνονται. Δεν απαιτείται η αποστολή του ξενόγλωσσου βιβλίου

Α7. Βραβείο «Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου» σε πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα βιβλίου για παιδιά ή νέους. Ο/η συγγραφέας θα πρέπει να εκδίδει οποιουδήποτε είδους λογοτεχνικό κείμενό του για πρώτη φορά. (Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην κατηγορία αυτή όσοι έχουν εκδώσει προηγουμένως θεατρικό έργο, διήγημα σε συλλογικό τόμο, μετάφραση λογοτεχνικού έργου, ποιητική συλλογή, έργο τους σε ηλεκτρονική μορφή κ.ά.)

Από το σύνολο των βιβλίων που θα κατατεθούν για τους διαγωνισμούς, πλην των βιβλίων που θα δηλωθούν στην κατηγορία Α2 - Picture Book, η επιτροπή θα απονείμει βραβείο σε εικονογράφο για την εικονογράφηση βιβλίου με εικόνες για παιδιά και νέους. Για την κατηγορία αυτή δε χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή δήλωση από τον εκδότη ή τον δημιουργό. Επίσης, στην ίδια κατηγορία (Βραβείο σε εικονογράφο για την εικονογράφηση βιβλίου με εικόνες για παιδιά και νέους) μπορούν να συμμετάσχουν βιβλία που υποβάλλονται αποκλειστικά για την εικόνα, μετά από δήλωση του εκδότη ή του δημιουργού. 

Κάθε δημιουργός ή εκδότης που επιθυμεί να διαγωνιστούν βιβλία του πρέπει να καταθέσει:

 • 8 αντίτυπα από τον κάθε τίτλο του βιβλίου.
 • Ηλεκτρονική δήλωση με τη μορφή e-mail, σε αρχείο excel (.xls, .xlsx), στο ibbyvraveia@gmail.com (με κοινοποίηση στο ibbyreadandshare@gmail.com), σημειώνοντας με κεφαλαία γράμματα για κάθε βιβλίο ξεχωριστά:

(1) τίτλο διαγωνιζόμενου βιβλίου

(2) επώνυμο και όνομα δημιουργού/ων &

(3) την κατηγορία στην οποία επιθυμεί να διαγωνιστεί κάθε βιβλίο, με τον αριθμό και το όνομα της κατηγορίας, όπως αυτή ορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση (π.χ. Κατηγορία Α4 - Βραβείο σε συγγραφέα εφηβικού - νεανικού βιβλίου). Η δήλωση της κατηγορίας, είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και δεσμευτική για τις επιτ&